ZOO Wroclaw Dekada bioróżnorodności

Witamy na stronie Wrocławskiego Zoo!

Godziny otwarciaKUP BILETPrzekaż darowiznę Language:
Odwiedź:

ONZ Dekada Bioróżnorodności

  Ochrona gatunkowa

biornorodno_590
Styl życia i działania człowieka powodują, że tempo wymierania gatunków na Ziemi jest dużo szybsze, niż miało to miejsce w przeszłości. Jest już najwyższa pora, abyśmy na nowo nauczyli się żyć w zgodzie z naturą. Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła zatem lata 2011 - 2020 Dekadą Bioróżnorodności (United Nations Decade of Biodiversity). Tym samym wzywa ludzkość do życia w harmonii ze środowiskiem naturalnym, z poszanowaniem jej praw oraz do ochrony i właściwego zarządzania jej bogactwami, w taki sposób, aby mogły korzystać z nich obecne i przyszłe pokolenia.

Na 10. Konferencji Stron Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej przedstawiciele 193 państw oraz organizacji i instytucji z całego świata w trakcie intensywnych negocjacji opracowali nową, globalną strategię i instrumenty ochrony różnorodności biologicznej na lata 2011- 2020 z wizją na rok 2050. Celem jest promowanie i wdrożenie strategicznego planu ochrony bioróżnorodności (the UN’s Strategy Plan for Biodiversity 2011-2020), poprzez zachęcanie rządów państw oraz instytucji, takich jak ogrody zoologiczne, do rozwijania i upowszechniania lokalnych programów ochrony różnorodności gatunkowej.

Na konferencji zdecydowano, że w ciągu dziesięciu lat należy podjąć dodatkowe wysiłki na rzecz zachowania różnorodności biologicznej na świecie. Nowy Plan Strategiczny Konwencji o różnorodności biologicznej określa 20 kluczowych celów (tzw. Aichi Targets), które mają zostać osiągnięte do 2020 roku. Najważniejszy z nich, to cel pierwszy, który mówi, że do 2020 roku, ludzkość uświadomi sobie wartość istniejącej różnorodności biologicznej oraz podejmie działania, aby korzystać z niej w sposób zrównoważony.

avatar-orange-jpg_1436Biodiversity is Us - Bioróżnorodność to My - pod tym hasłem kryje się projekt, w ramach którego WAZA (Światowe Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów) pragnie uzmysłowić ludziom, że nie można egzystować obok różnorodności biologicznej.
Większość z odwiedzających zoo nie czuje łączącej ich więzi z otaczającą przyrodą i nie zdaje sobie sprawy, w jak prosty sposób można ją ochraniać. Jedną z ról ogrodów zoologicznych jest edukacja ekologiczna, która wpływa na zmianę zachowań konsumenckich i może stać się zalążkiem pozytywnych zmian.
 

qr-code-orange_295

Każdy z nas może na różne sposoby uczestniczyć w ochronie bioróżnorodności. Jednym z nich może być pobranie darmowej aplikacji. Do odkrycia czeka tam ponad 400 gatunków zwierząt. Ciesz się ich pięknymi zdjęciami lub zrób własne ulubionych gatunków i podziel się nimi z przyjaciółmi, sprawdź swoją wiedzę na temat bioróżnorodności, odkryj w jaki sposób ogrody zoologiczne i akwaria prowadzą ochronę gatunkową.
Poleć akcję swoim znajomym, opowiedz im o Dekadzie Bioróżnorodności i projekcie Bioróżnorodność to My.
Uwaga! Aplikacja jest dostępna w języku angielskim.
biornorodno_to_my_1716

 Już teraz obejrzyj krótki film promujący powyższą aplikację na tablety i smartfony.
Zobacz, powiedz o nim innym i pomóż w ten sposób chronić bioróżnorodność.
Uwaga! Film w języku angielskim.

WRÓĆ

Partnerzy

Bootstrap Slider